Mesajul Directorului

 ”Școala formează armonios piatra de temelie a societății  moderne”

 
Școala este instituția care pregătește omul de mâine, iar rolul său este acela de a-i deschide orizonturile și de a-l pregăti pentru momentul în care tânărul este nevoit să aleagă drumul pe care să meargă în viață.
Orientarea școlară și profesională trebuie să contribuie la formarea unui om cu o cultură generală bogata și cu o profesie însușită temeinic, o meserie pe care elevii s-o iubească și s-o exercite cu randament ridicat și în spirit creativ, al pregătirii școlare si profesionale.
 
Una din acțiunile importante ale dezvoltării complexe, armonioase și integrale a personalității, reprezintă formarea unei calificări profesionale elevate a elevilor. În baza unei convergente reale realizate de orientarea scolara si profesionala dintre ce poate si ce dorește viitorul absolvent. Elevul este stimulat spiritual și afectiv să muncească mai bine, sa obțină rezultate școlare și profesionale la meseria aleasă. De aceea, alegerea Școlii Profesionale de către fiecare elev trebuie să se bazeze pe o elevată și adecvată consiliere, pentru dezvoltarea personalității fiecarui tânar.
 
În acest scop insituția dispune de:
– personal de conducere;
-pedagogi sociali;
-profesori;
-maiștri în producție;
-lucrători tehnici;
-slujbași;
-serviciul de pază cămin;
-operatori în cazangerie;
-paznici.
 
Rolul profesorului în școala noastră constă în îndrumarea sistematică a elevului și planificarea situației de sine. Profesorii își perfectează continuu măiestria pedagogică în utilizarea metodelor și mijloacelor de instruire, în planificarea didactică. Discipolii școlii sunt supuși unui proces de cercetare și învățare, ei tind să corespundă exigenților care sporesc pe zi ce trece, ceea ce asigură un echilibru între pregătirea lor profesională și cerințele actuale ale societății.
 
Școala Profesionala or.Orhei are drept scop realizarea unui proces de instruire flexibil, oferirea tinerilor pregătiri competitive și crearea condiților optime de studii,astfel fiind amplasată pe o suprafață de 7 ha, dispune de 3 blocuri de studii, cantină, sală de sport, 2 cămine pentru elevi (amenajate satisfăcător), depozite, teren sportiv, parcul de mașini și tractoare, autodrom, tractorodrom.
 
Activitatea școlii se desfășoară în:
1. cabinete la specialități:
-tehnologie specială -10
-informatică-1
 
2.cabinete la  obiectele de cultură generală:
*istorie-1
*matematică-1
*fizică-1
*chimie-1
*geografie-1
*limba română-1
*limbi moderne-2
*limba rusă-1
*bazele antreprenoriatului-1

3.ateliere și laboratoare pentru desfășurarea lecțiilor practice la toate specialitățile.

4.bibliotecă-dispune de fond bogat de literatură artistică,literatură metodică,manuale și alte cărți

5.cantină

6.televizor-3

7.videoproiector și tablă  interactivă.

Educația este un asamblu de acțiuni desfășurate în vederea transmiterii noilor generații a cunoștințelor și cultivării deprinderilor, comportamentelor, valorilor, experienței de muncă și de viață, iar Școala Profesională din or. Orhei va dezvolta și forma viitori specialiști calificați și bine instruiți!

Vă așteptăm cu drag!