Sidebar

examen

Astăzi 14.06.2017  s-a desfășurat examenul de calificare proba practică,astfel elevii : grupei 27-Mașinist la automacara și grupei 28-Lăcătuș la repararea automobilelor au susținut cu succes acest examen demonstrând vastele cunoștințe acumulate pe parcursul studiilor din cadrul Școlii Profesionale or.Orhei.