Decada Comisiei Metodice „Științe reale”

În perioada 04.12.2023 – 08.12.2023, s-a desfășurat decada Comisiei metodice „Științe reale”.

În contextul acesteia au fost desfășurate activități care au fost axate pe competenţe ce asigură formarea la elevi a unui sistem de competenţe funcţionale, necesare pentru adaptarea la cerinţele societăţii contemporane.

Printre activitățile desfășurate au fost: victorina – concurs „Magia fizicii”, activitatea de divertisment la matematică „100 de elevi  au  zis…” și concursul „Cea mai bună idee de afacere” la bazele antreprenoriatului.

Mulțumim mult organizatorilor și elevilor implicați!