Instituția Publică Școala Profesională din Orhei anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de Director adjunct pentru instruire practică și producere

Dosarul de concurs cuprinde următoarele acte:

1.Cerere de participare la concurs

2.Copia actului de identitate

3.Copiile actelor de studii

4.Copia carnetului de muncă

5.Curriculum Vitae de model Europass

6.Certificatul medical care atestă că persoana dată este aptă pentru exercitarea funcției

7. Cazierul juridic sau declarația pe propria răspundere

8.Proiectul planului de dezvoltare a instituției pentru 5 ani.

Candidații pentru ocuparea funcției de DAIPP vor depune dosarul prin poștă sau fizic sau prin    e-mail : sp.scoala.orhei@mail.ru

Data limită de depunere a documentelor: 04.01. 2024.