Sidebar

Admiterea


Condiții de înmatriculare:

Procedură

Notă: Procedura şi condiţiile de admitere sunt stabilite anual de către Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova. În continuare sunt descrise condiţiile pentru sesiunea de admitere 2018. 

Dosarul candidatului la admitere

cuprinde următoarele documente:

a)     cererea de înscriere la concurs;
b)    copia buletinului de identitate (pașaportului);
c)     actul de studii, în original cu anexa respectivă;
d)    certificatul  medical-tip (nr.086-E sau nr.086-U), eliberat în anul admiterii. In funcţie de specialitate/ domeniul de formare profesională, instituţia de învăţământ poate organiza un examen medical suplimentar;
e)      6 fotografii 3×4 cm, color;
f)       chitanța de plată a taxei de înscriere (30 lei, achitați la  contabilitate).
g)       copia buletinului unuia din părinți.
h)    certificat despre confirmarea  componenței familiei .
j)  adeverința de recrut

Candidaţii la concurs vor prezenta personal buletinul de identitate (paşaportul).

Specialități:
1.

 Mașinist la automacara ,mașinist la autopompe de beton-3 ani
2.Mașinist la buldozere,mașinist la autogreidere-3 ani
3 Mecanic auto-2 ani
4 Strungar -multiprofil-2 ani (învățămînt dual)
5 Tencuitor-2 ani
6 Silvicultor-2 ani
7 Electromontor utilaje de dispecerat și teleautomatică- 2 ani (învățămînt dual)

 


Admiterea 2018-2019:
*
Membrii comisiei de admitere
1.Muntean S.
2.Oborina T
3.Rogoti E.
4.Ciloci N.
5.Neburac A.