REZULTATE FINALE ALE CONCURSULUI

REZULTATE FINALE ALE CONCURSULUI

IP Școala Profesională  din Orhei, organizator al concursului pentru ocuparea funcţiei de Director adjunct/ directoare adjunctă pentru instruire și producție, comunică rezultatele concursului: Din cei trei candidați participanți la concurs:Buciușcanu Adriana,Plîngău Viorica,Herea Inga,comisia a denumit ca învingător candidatura dnei Plăngău Viorica,care a acumulat punctajul maxim.

30 ianuarie 2024
Instituția Publică Școala Profesională din Orhei anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de Director adjunct pentru instruire practică și producere

Instituția Publică Școala Profesională din Orhei anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de Director adjunct pentru instruire practică și producere

Dosarul de concurs cuprinde următoarele acte: 1.Cerere de participare la concurs 2.Copia actului de identitate 3.Copiile actelor de studii 4.Copia carnetului de muncă 5.Curriculum Vitae de model Europass 6.Certificatul medical care atestă că persoana dată este aptă pentru exercitarea funcției 7. Cazierul juridic sau declarația pe propria răspundere 8.Proiectul planului de dezvoltare a instituției pentru […]

29 decembrie 2023
Integrarea tinerilor cu Cerințe Educaționale Speciale în I P Școala Profesională din Orhei

Integrarea tinerilor cu Cerințe Educaționale Speciale în I P Școala Profesională din Orhei

Integrarea tinerilor cu cerințe educaționale speciale (CES) în societate reprezintă o prioritate pentru Școala Profesională din orașul Orhei, având în vedere că, ulterior, aceștia să poată să-și găsească un loc de muncă. Timp de doi ani, conținutul curricular al instituției a fost adaptat pentru trei meserii – cusător, silvicultor și tencuitor. Astfel, programul de studii […]

30 noiembrie 2023
Activitate extracurriculară cu genericul ,,Țara mea Moldova-mamă ”

Activitate extracurriculară cu genericul ,,Țara mea Moldova-mamă ”

Elevii din I.P. Școala Profesională din Orhei ,ghidați de pedagogii sociali : Șutov Tamara și Radu Anatol ,precum și dna Badan Aurelia ,bibliotecara instituției au slăvit patria și limba română prin cântec,joc și vers duios, în cadrul unei activități extracurriculare cu genericul ,,Țara mea Moldova-mamă ” .

3 noiembrie 2023
Vizita unei delegații formată din Romagna Acque – Società delle Fonti și Ambasciata d’Italia la Chisinau

Vizita unei delegații formată din Romagna Acque – Società delle Fonti și Ambasciata d’Italia la Chisinau

Vizita unei delegații formată din Romagna Acque – Società delle Fonti și Ambasciata d’Italia la Chisinau, reprezentată de d. Maria Darie președinta proiectului, în conlucrare cu domnul Ambasador – Lorenzo Tomassoni, și ministerul Mediului din RM. Întâlnirea  a avut loc în  data de 27.10.23 și  a fost organizată sub tutela proiectului LIFE -2023, subdiviziunea – […]

31 octombrie 2023
Campania națională „Săptămâna de luptă împotriva traficului de ființe umane”

Campania națională „Săptămâna de luptă împotriva traficului de ființe umane”

Traficul de persoane este un fenomen prezent zilnic în societatea noastră contemporană, dar care poate fi prevenit prin informare și instruire. Astfel în perioada 18-25 octombrie în I.P.Școala  Profesională din Orhei au demarat o  serie de activități în cadrul  Campaniei naționale „Săptămâna de luptă împotriva traficului de ființe umane”. În acest scop, la nivelul școlii, […]

25 octombrie 2023
Parteneriatul  Școală –familie,chezășia unei educații de calitate !

Parteneriatul Școală –familie,chezășia unei educații de calitate !

Conform graficului stabilit,pe data 10.10.2023 și 12.10.2023 au fost organizate ședințele generale cu părinții elevilor din I.P.Școala Profesională din Orhei. Nevoia de a forma o echipă între școală și părinți este justificată de scopul comun al acestora – Educarea ființei umane în devenire. Conștientizând că fiecare copil are nevoie de atenție atât din partea profesorilor cât și din […]

12 octombrie 2023
ATENȚIE CONCURS!

ATENȚIE CONCURS!

Ministerul Educației și Cercetării anunță concurs pentru ocuparea următoarelor funcții vacante: – director al Școlii Profesionale din Orhei; La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare de licență, care au o vechime de muncă în activitatea didactică de cel puțin doi ani, care la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu au […]

24 august 2023
Proiect „Abilitarea tinerilor pentru activităţi de interpretare şi conservare a naturii”

Proiect „Abilitarea tinerilor pentru activităţi de interpretare şi conservare a naturii”

I.Î.Școala Profesională a încheiat un contract prin care va amenaja un mini dentrarium ,,Inspirație prin meditație ,,  în sumă de 40000 lei  activitatea este realizată în cadrul Programului de micro-granturi al proiectului „Abilitarea tinerilor pentru activităţi de interpretare şi conservare a naturii” implementat de Mișcarea Ecologistă din Moldova, finanțat de US FOREST SERVICE”. 1.             SA ”ASPA”Orhei 2.             SC”ADRIUSAND” SRL […]

5 februarie 2021
Dreptul la Securitatea și Sănătatea în Muncă

Dreptul la Securitatea și Sănătatea în Muncă

 Drepturile omului se referă și la drepturile lucrătorilor – la oportunități de angajare, calitatea muncii, salarii echitabile și protecție socială. Vedem cu toții cât de rapid se schimbă piața forței de muncă. Putem observa progrese, dar și dificultăți.  Pierderea locului de muncă, suspendarea achitării salariilor, expunerea la un grad de risc crescut, toate au un […]

4 februarie 2021
Sărbătoarea de comemorare a eroilor căzuți în război.

Sărbătoarea de comemorare a eroilor căzuți în război.

Astăzi 9 Mai ziua cînd comemorăm eroii căzuți în război. Îi comemorăm pe cei care au luptat pentru ca noi să avem un trai liniștit, mai bun, să trăim în pace. În acest context în fața monumentului consacrat eroilor sau adunat astazi de la mic la mare venerându-i pe cei  care au scris cu sîngele […]

9 mai 2017