Sidebar

Scurt istoric


Prin Ordinul Ministerului Gospădăriei Sătești al Republicii Sovietice Socialiste Moldova din 11 noiembrie 1949 cu Nr.2195 începînd cu 12 noiembrie 1949 se deschide Școala de Mecanizare a gospodăriei sătești din or.Orhei (ȘMGS or.Orhei).
Începând cu anul 1960, ȘMGS or.Orhei se reorganizează în Școală de Construcție nr.6 din Orhei, conform Hotărîrii Sovietului Miniștrilor a RSSM nr.429 din 09 nooiembrie 1960 și ordinul Direcției Învățămînt Profesional Tehnic nr.194-A, din 24.XI.1960. În baza ordinului Direcției Principale Învățămînt Profesional Tehnic, de pe lîngă Sovietul Miniștrilor,nr.479 din 27 iunie 1963, școala se reorganizează în Școală Tehnico Profesională Orășănească nr.12.
 
În anul 1984,în conformitate cu ordinul Comitetului de Stat pentru Învățămîntul Profesional nr.70 din 09 iulie 1984, școala se reorganizează în Școală Tehnico-Profesională nr.12. În urma adoptării Legii Învățămîntului nr.547-XIII din 21 iulie 1995 ȘTP nr.12 este reorganizată în Școală Profesională Polivalentă din or Orhei.
 
Întru executarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1371 din 17 noiembrie 2003 Școala Profesională Polivalentă din or.Orhei este reorganizată în Școala Profesională or.Orhei.