Sidebar

Viziunea școlii

Școala Profesională or.Orhei, ca unitate de învățământ de stat,trebuie să-și circumscrie viziunea idealului și obiectivelor educaționale ale sistemului național de învățământ,precum și solicitărilor venite din partea comunității,dar și nevoilor de instruire  și calificare avansate de piața muncii.Procesul educativ promovat de instituție are ca scop formarea centrată pe elev,abordarea interdisciplinară,utilizarea metodelor interactive,precumși evaluarea competențelor pentru atingerea unor performanțe superioare prin:
* diversificarea graduală a ofertei curriculare conform filierelor,profilurilor și specializărilor și multiplicarea posibilităților elevilor de a alege;
* dotarea cu mijloace de învățământ și material didactic specific activităților de instruire și educație;
* sporirea resurselor financiare necesare proiectelor de dezvoltare instituțională (fonduri alocate de ME,venituri extrabugetare).
Proiectarea ofertei de educație și formare va valorifica la parametrii superiori nevoia locală de calificare a forței de muncă ,potențialul de dezvoltare a zonei și a școlii ,resursele umane și materiale existente în școală,necesitățile și interesele elevilor,precum și parteneriatele educaționale realizate cu elevii prin:
— creșterea responsabilității unității de învățământ față de beneficiarii educației,de societatea civilă și diversificarea implicării acesteia în viața comunității locale;
— stabilirea legăturilor formale,intersistemice și comunitare prin perfecționarea sistemului de relații (cu școli de  același nivel,cu universități,comunitate locală prin instituțiile sale și agenții economici din oraș,din raion sau din țară);
—  dezvoltarea unei rețete de relații internaționale potrivit domeniilor de interes ale unității.
În societatea actuală, școala trebuie să asigure adaptarea absolvenților săi la rigorile economiei de piață,să dezvolte capacități de valorificare și utilizare a fluxului mereu în creștere de informații profesionale,precum și să creeze o perspectivă care să le ofere tinerilor un permanent termen de comparație a propriilor realizări cu performanțele la vârf în domeniile în care urmează să activeze.
Scopul nostru este să redevenim o unitate școlară de referință,integrată nevoilor sociale ale comunității,care să realizeze pregătirea de astăzi a tinerilor pentru viitorul de mâine,la standardele europene.